Halk 53
HV
15 TEMMUZ Pazartesi 04:51

AKMAN ; “TARIMIN VE TÜRK ÇAYININ GELECEĞİNİ KORUMAK İÇİN ÜLKEMİZDE ÜRETİLEN ÜRÜNLERİ KULLANMALIYIZ”

Okullarda  1946 yılından itibaren 12-18 Aralık tarihleri arasında ki hafta Yerli Malı Haftası olarak kutlanmakta.Yerli Malı haftasıyla  birinci Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın,  ve ”yerli malı kullanmanın önemi” vurgulanır. 

RİZE
Giriş Tarihi : 12-12-2023 22:04
AKMAN ; “TARIMIN VE TÜRK ÇAYININ GELECEĞİNİ KORUMAK İÇİN ÜLKEMİZDE ÜRETİLEN ÜRÜNLERİ KULLANMALIYIZ”

Haber: Dilek ONAY CAN

Yerli Malları Haftası nedeniyle Türkiye Ziraatçılar Derneği Rize Şube Başkanı Müfit Akman bir açıklama yaptı. Müfit Akman açıklamasında tutumluluk vurgusu yaptı.Akman ,tutumluluğun  hiçbir zaman cimrilik olmadığını ifade ederek; “İnsanların parasını, mallarını,eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumasına ve kullanmasına tutumlu olmak denir.Tutumlu(tasarruflu)insanlar eşyalarını, mallarını düzenli ve temiz kullanırlar.Zamanlarını boşa harcamazlar, kendilerine ve çevrelerine yararlı işler yaparlar. Kötü alışkanlıklardan kurtulur, huzurlu ve güvenli olurlar”dedi

“YERLİ MALI  YURDUN MALI HERKES ONU KULLANMALI ”
Okullarda  1946 yılından itibaren 12-18 Aralık tarihleri arasında ki hafta Yerli Malı Haftası olarak kutlanmakta olduğunu belirten Başkan Akman; “Ülkemizin her yerinde bu hafta ile ilgili önem anlatılmalıdır.1983 yılında bu haftanın adı Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası olmuştur. Cumhuriyet döneminde temelleri atılan “Yerli Malı Yurdun Malı Herkes Onu Kullanmalı” slagonu kendi kendine yeterli bir toplum olmadaki ilk adım bugün ve yarında devam ettirilmelidir.Dünyada ve Ülkemizde yaşanan Covid 19 salgın süresince olduğu gibi şuanda devam eden Rusya –Ukrayna savaşı,İsrailin-Gazze saldırıları kabul edilmez bir durum ancak; yerli üretimin , yerli malların tüketiminin önemi bir kez daha ortaya çıktığı görülmektedir. Ülke olarak kendi kaynaklarımızın değerlendirilmesi önemli; Dünyada ve Ülkemizde Gıda-Toprak-Tarım, Sanayi, Teknoloji , Enerji, Su gibi ön plana çıkan sektörlerdir. Ülke olarak tüm yatırımlarımızı yerli üretim üzerine yaparak kendi ülkemizde üretilen ürünlerin tüketimine önem vermeliyiz. Tasarruf ve Yatırım ülkeler için çok önemlidir Çünkü devletler gelirleriyle giderlerini dengelemek zorundadırlar. Bir devlet eğer gelir ve giderlerini iyi ayarlarsa ; gelir kaynaklarını iyi yatırımlarda kullanırsa kalkınır, zenginleşir ve hiçbir devlete bağımlı kalmaz. Bireyler ve ailelerde gelir ve giderlerini iyi ayarlar, tasarruf yaparsa iyi bir yaşam sürerler. Tarımsal üretim başta olmak üzere Üreten toplum olursak dışa bağımlı olmayız” Dedi
AYAĞIMIZI YORGANIMIZA GÖRE”UZATMALIYIZ”

Türkiye Ziraatçılar Derneği Rize Şube Başkanı Müfit Akman,Bir ülkede yaşayan insanlar yalnızca kendisine ait olanı değil , topluma ait olan malları da koruması gerektiğinin altını çizerek, ” “Bu günlerde gelir seviyesi iyi gibi görülen bir çok ülke kriz yaşamakta ekonomileri iflas etme noktasına gelmiş olup, gelişmiş ülkeler bu soruna çare aramaktadır. Dünyada böylesine kriz ortamının yaşandığı düşünülecek olursa Tutum ve Yatırım malları haftasının önemi daha da artmaktadır. Ülke olarak bizlerde sıkıntılar yaşamak istemiyorsak bilinçli olmalıyız ve harcamalarımızı kontrol etmeliyiz. Paramıza , sanayii ve tarımımıza; yerli üretim mallarını tüketerek sahip çıkmalıyız. Ülke olarak , aile ve bireyler olarak aşırı harcama ve savurganlıktan kaçınmalıyız. Atalarımızın dediği gibi ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız.Tasarruf yapmak, milli kaynakların işletilmesi, yerli fabrikaların kurulması, paranın dış ülkelere gitmesini önlemek , temel tüketim maddelerini öz kaynaklardan karşılamak, ekonomimizi geliştirmek bu haftanın amaçlarındandır .Yerli malları satın alarak ülkemiz kaynaklarına sahip çıkmalıyız.Yerli mallarının üretiminin ve tüketiminin önemini bu hafta içerisinde çeşitli etkinliklerle, yazılı ve görsel basın aracılığı ile kampanyalar düzenlenerek 7 den 70 ‘ e kadar herkese anlatmalıyız. Bilinçli bir toplum ve tüketici kitlesi oluşması ülkemiz kaynaklarının kullanımı aydınlık bir gelecek için çok önemlidir. Bu nedenle yerli sanayi ve tarımsal üretim teşvik edilmeli, yerli ürün üretimi ve tüketimi teşvik edilmelidir”

 

“MİLLİ PARA,MİLLİ ÜRÜNLERİ KULLANMA VATANDAŞLIK VE ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR”

Yerli ve Milli olan yatırım, üretim ve tüketimin  önemli olduğunu vurgulayan Başkan Akman;  Geçmiş yıllardaki” Yerli Malı Yurdun Malı herkes onu kullanmalı “mottosu tekrar  hayata geçirilmelidir.Ülkemize getirilen kaçak sanayi ve tarım ürünleri hem ekonomik açıdan hemde sağlık açısından ülkemize zarar vermektedir. Kaçak getirilen ürünleri getirenlere fırsat verilmemeli tüketiciler olarak bunları satın almaktan vazgeçmeliyiz. Hem sağlığımızı, hem ülkemizi ve ekonomimizi düşünerek yerli mallarını satın almalı ve tüketmeliyiz. Bilinçli bir toplum yetiştirmeliyiz. İnsan sağlığını ve ülke ekonomisine zarar veren ürünleri getiren firmalar, kişiler teşhir edilmeli ağır cezalar verilmelidir. Milli para, milli ürünleri kullanma vatandaşlık ve ülkemize sahip çıkmaktır. Yerli üretimi ve tutumu arttırmak, yatırımı geliştirmek, üretimi teşvik etmek, yatırımları verimli kullanmak devletin ve milletin hedefi olmalıdır.
Yabacı menşeyli malları alırken verdiğimiz paranın bir daha geri gelmeyeceğini düşünmeliyiz. Yabancı ülkelere para akışını önlemek için kendi sanayi ve tarım ürünlerimizi kullanmaya özen göstermeliyiz” dedi 
TÜRK TARIMI VE ÇAY SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNİ KORUMAK GÖREVİMİZDİR”

Ülkemizde; Doğu Karadeniz bölge insanının temel geçim kaynağı olan ve tarımında kimyasal ilaç kullanılmayan doğal Türk çayını tüketmenin öneminin  anlatılmasının gerekliliğini vurgulayan Başkan Akman; “Bu nedenle Türk tarımı ve Çay sektörünün geleceğini korumak için ülkemiz çiftçisinin ürettiği Türk Çayını ,ülkemizde üretilen yerli tarım ürünlerini, ülkemizde üretilen sanayi ürünlerini kullanmalıyız ve tüketmeliyiz. Tarım politikalarında yerli üretimi destekleyen tarım politikaları arttırılmalıdır. Geleceğimiz için kendi ülke kaynaklarımıza sahip çıkmalıyız. Bunun önemini bilen duyarlı toplum olmalı ve bunu herkese anlatmalıyız. Dünyada ve Ülkemizde insanların yaşam koşulları tüketim alışkanlıkları değişime uğradığı dönemler yaşıyoruz. Ülkemizin kalkınması için; Tutumlu olmak, yerli üretimi desteklemek,yerli ürünleri tüketmek, kendi paramızı kullanmak ulusal bir görev olmalıdır. Bu nedenle Dünyada teknoloji hızla artıyor, gıdaya erişim zorlaşıyor, ülkemizde yerli üretim ve tüketim yanında tasarruflu olma bilincini artırmalıyız. Gıda tüketim tasarrufu,enerji tasarrufu önemli tarımsal üretim önemli bu konularda toplum bilincini arttırmak için okullarımızda, yazılı- görsel medyada ve camilerde bu konularda sürekli toplum bilinçlendirilmelidir. “Yerli Malı Yurdun Malı Herkes Onu Kullanmalı”
12-18 Aralık Yerli malları ve tutum haftası kutlu olsun”

AdminAdmin

YORUMLAR
Fatih 6 ay önce
Teklifinize çok ilgiliyim, lütfen bana telefon edin veya WhatsApp'tan yazın 905495577557
Fatih 7 ay önce
Teklifinize çok ilgiliyim, lütfen bana telefon edin veya WhatsApp'tan yazın 905495577557