Halk 53
HV
15 TEMMUZ Pazartesi 04:40

 ÇAYKUR  İŞÇİSİ  EK ZAM  İSTİYOR!  

Türkiye Gıda Sanayi İşçileri Sendikası Adına Genel Başkan Olcay OZAK ,'' Bir kez daha Çaykur işçilerini bu talepler etrafında birleşmeye ve mücadele etmeye çağırıyoruz. EK ZAM İÇİN MÜCADELEYE ! VERGİDE ADALET İÇİN DİRENMEYE ! '' dedi.         

RİZE
Giriş Tarihi : 30-01-2024 14:49   Güncelleme : 30-01-2024 19:44
 ÇAYKUR  İŞÇİSİ  EK ZAM  İSTİYOR!  

                
Türkiye Gıda Sanayi İşçileri Sendikası Adına Genel Başkan Olcay OZAK ÇAYKUR Mevsimlik İşçiler için yaptığı açıklama:
Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında sözleşme yapan kurumlardan biri olan Çaykur’da  çalışan işçiler olarak artan enflasyon karşısındaki hak kayıplarımızın  giderilmesini istiyoruz ve Ek Zam talep ediyoruz.
2023 yılında Türk-İş ve Hak-İş tarafından hükümet ile imzalanan Kamu Çerçeve Sözleşmesinin üstünden 1 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen enflasyon karşısında eriyen ücretlerimiz pula dönmüş durumda. Kamu işçilerinin iki yıl süre ile hangi koşullarda çalışacakları ,yaşam standartları ve refah düzeyleri bu protokol  çerçevesinde karara bağlanarak kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri ile belirlendi. Ancak  yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı Kamu Çerçeve Sözleşesinin etkisini hızla kaybetmesine  neden oldu.
TÜİK  tarafından yıllık enflasyon %64,77, altı aylık enflasyon  ise %37,57 olarak açıklanmıştı.
Buna göre asgari ücrete 2024 yılı için %49, memur ,memur emeklilerine ise %49,25 oranında ücret artışı yapılmıştır. SGK emeklilerine ise en son açıklanan zam oranı %49,25 oldu.Kamu Çerçeve Sözleşmesi kapsamında  olan kamu işçilerinin aldığı zam ise 32,57 de kaldı.
İğneden ipliğe her şeye gelen zamlar hayatımızı zorlaştırdığı gibi yılın altı ayını işsiz ve herhangi bir ücret almadan geçirdiğimiz düşünüldüğünde yaşadığımız zorluğun derecesi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Altı aylık ücret ile on iki ay geçinmenin ne kadar zor olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Şoförlük, geçici esnaflık, günübirlik işler, başka kentlerde inşaat ve benzer işlerde kayıt dışı  çalışarak yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Emekli olabilmek için doldurmamızı istedikleri prim gün sayısını bu sistemde tamamlamamızın mümkün olmadığının bilincindeyiz.
Artan enflasyon ile kiradan, gıdaya, eğitimden, sağlığa, yakıttan, ulaşıma her şey %200-300 artarken alım gücümüzün erimeye devam ettiği bir ortamda Çaykur işçilerinin sorunları artarak devam etmiştir.
Büyük çoğunluğu mevsimlik olarak çalışan Çaykur işçilerinin durumu 12 ay çalışan diğer kamu işçilerine göre daha da vahimdir.
 
 
Çaykur İşçilerinin ;
• Altı aylık bir yaşam olmadığı gibi altı aylık bir ücret de olamaz
• Mevsimlik çalışma değil Kadrolu çalışma
 
talepleri ile biz Türkiye Gıda İşçileri Sendikası olarak yaşanan bu eşitsizliği yıllardır her platformda dile getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz.
 
Türk-İş ve Hak- İş tarafından imzalanan Kamu Çerçeve Protokolünde’’ Mevsimlik işçiler ve Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor’’ diyerek protokole imza atıp gelinen noktada bugünkü sonuçlara razı oldular. Çaykur’da çalışan mevsimlik işçilerin kadro dışı kalmasına zemin hazırladılar.
Oysa işçinin bu en haklı ve meşru taleplerini görmezden gelip, kulak tıkayanlar; Öz Gıda İş Sendikası  ve bağlı olduğu Hak-İş başkanı bugün işçinin karşısına geçip günah çıkarırcasına güya hükümet ile sürdürdükleri pazarlıklarda ‘’devre dışı’’ bırakıldıklarını söylüyorlar. Bu görüşmeleri işçi ile birlikte tartışmayan ,işçiyi sürece katmayan, kapalı kapılar arkasında sürdürdükleri pazarlıklarda sözüm ona           ’’başarısız ‘’ olduklarını ifade edenlere bir çift sözü olsun Çaykur işçisinin;
’’Gölge etme başka ihsan istemem’’
Çaykur işçileri de kamu da çalışan diğer işçiler gibi Ek Zam protokolleri ile  ücretlerinin yaşanılır bir düzeye çıkarılmasını istiyor. Komuoyunda yakından takip edilen MESS sözleşmeleri % 100 ü aşan zam oranları ile işkolunda ki ortalama ücretler 30 bin ile 40 bin bandı arasındadır. Kamu işyerleri olarak Savunma ,Demiryolu,Enerji  ve Sağlık işkolunda işçilerin ek zam talepleri ile meydanlardan taleplerini  dile getirdiler. Çaykur İşçileri olarak bizlerde aldığımız ücretler ile geçinemediğimiz için ek zam sözleşmeleri yapılarak ücretlerimizin insanca yaşanacak bir düzeye çıkarılmasını talep ediyoruz.
Son 20 yılda kamu işçilerinin ücretleri  Türkiye’de ortalama ücret haline gelen asgari ücretin 4,5 katından 1,5 katına kadar gerilemiştir. Bölüşüm  ilişkileri emekçilerin aleyhine bozulmuştur.Bu araçların başında gelen vergi sistemi işçi ve emekçiler üzerinde ki vergi yükünü artıran ,adaletsiz bir sistem olarak varlığını korudu. Gelir vergisi tarifesinin güncellemesini, vergi adaletinin sağlanmasını, az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmasını istiyoruz.
Konferderasyonumuz DİSK’in uzun yıllardır sürdürdüğü mücadelesi sonucu  T.B.B.M ‘de görüşülecek olan ‘’VERGİDE ADALET YASASI’’nın  kabul edilmesini istiyoruz. 
*Gelirde Adalet Vergide Adalet ‘’diye dile getirdiğimiz bu talep ile adil bir vergi düzenlemesi yapılmasını istiyoruz.
Mevsimlik Çaykur işçileri kendilerinden kesilen işsizlik fonundan yararlanmak istiyorlar. İşsizlik fonuna ödediğimiz kesintilerden işsiz kaldığımız altı aylık süreçte işsizlik maaşı ödenmesini talep ediyoruz.
Buna dair yasal düzenlemenin yapılarak hak kayıplarının giderilmesi dün olduğu gibi bugünde  sendikamızın savunduğu temel taleplerdir.
Sendika olarak Çaykur işçilerinin haklı talepleri etrafında yürütecekleri mücadelenin yanında olacağımızı ve talepler için mücadeleyi sürdüreceğimizi belirtmek isteriz.
 
Bir kez daha Çaykur işçilerini bu talepler etrafında birleşmeye ve mücadele etmeye çağırıyoruz.
EK ZAM İÇİN MÜCADELEYE ! 
VERGİDE ADALET İÇİN DİRENMEYE !                                                                                                  
Türkiye Gıda Sanayi İşçileri Sendikası Adına
Genel Başkan
Olcay OZAK

AdminAdmin

YORUMLAR